© LeeuwenStorm, © logo & website Eric Apeldoorn Producties 2012
LeeuwenStorm - de Methodiek
LeeuwenStorm - ROARR! Nieuwsbrief
LeeuwenStorm - Colofon
LeeuwenStorm - Welkom
LeeuwenStorm - Trainingen
LeeuwenStorm - Coaching
LeeuwenStorm - Referenties
LeeuwenStorm - Tarieven
LeeuwenStorm - Aanmelden
LeeuwenStorm - Contact
Bedrijfsgegevens.

LeeuwenStorm
Frieseweg 65
1823 CB Alkmaar
Mail   
Telefoon
KvK nr.                   
BTW nr.                   
Bank nr.

©2011 - 2012 LeeuwenStorm
©Teksten  LeeuwenStorm,
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LeeuwenStorm
©Logo en ©Website Eric Apeldoorn Producties, www.ericapeldoorn.nl

Disclaimer:
De op deze website getoonde informatie wordt door LeeuwenStorm met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. LeeuwenStorm verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door hem worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
LeeuwenStorm en Eric Apeldoorn Producties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en tarieven.
Hoewel LeeuwenStorm alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is deze niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door LeeuwenStorm en Eric Apeldoorn Producties worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel LeeuwenStorm uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan hij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door LeeuwenStorm en Eric Apeldoorn Producties worden onderhouden wordt afgewezen.
Het auteursrecht op de website wordt door LeeuwenStorm uitdrukkelijk voorbehouden.
 
: 06 - 25 50 62 63
: 37 14 64 85
: NL 1919 50 026 B01
: 3776 07 665 t.n.v. LeeuwenStorm